คณะตำรวจศาสตร์
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต​ สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัย​
www.mpasmoffice.com
Page 1 | 
 คำสั่ง ​/ ประกาศ / หนังสือเวียน
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการวิจัย ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย รร.นรต.

คำสั่งเวรรักษาการณ์​ ประจำเดือน​ พฤศจิกายน​ 2562​

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา​ นรต.​ ประจำปีการศึกษา​ 2562​ คณะตำรวจศาสตร์

การรับส่งหนังสือและการเสนองาน​ (ทุกหน่วยถือปฏิบัติ)​

 ภาพกิจกรรม

การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ของนักศึกษาปริญญาโท​ คณะตำรวจศาสตร์​ คณะสังคมศาสตร์​ และคณะนิติวิทยาศาสตร์​

ผบช.รร.นรต.​ประชุมมอบนโยบาย​ข้าราชการตำรวจ​ ตศ.​ เมื่อวันที่​ 18​ ต.ค.2562

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่โดยรอบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ​ เมื่อวันที่ื​ 13​ ต.ค.2562
 
เว็บสำเร็จรูป
×